Cookies policy

Wykorzystujemy pliki cookie aby móc analizować ruch w naszej witrynie. Aby móc ze sobą powiązać działania, które wykonujesz w czasie różnych sesji, w pliku cookie zapisane są informacje dotyczące konfiguracji i typu Twojej przeglądarki Internetowej. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania przez Ciebie z ich usług (zgodnie z ich politykami prywatności i cookies).

Administratorami Państwa danych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Z IOD można się kontaktować pocztą elektroniczną, na adres iod@fabres.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Powyższą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie przesyłając email z informacją na adres iod@fabres.pl. Przysługują Ci również prawa: dostępu do danych, korekty danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Możesz również skierować skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

 

ENG
We use cookies to be able to analyze the traffic on our site. In order to be able to link actions that you perform during various sessions, information on the configuration and type of your web browser are saved in the cookie. We share information about how you use our site with analytical partners. Partners can combine this information with other data received from you or obtained while using your services (in accordance with their privacy policies and cookies).

The administrator of your data is Fabres sp.z o.o. with headquarters 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowski 10. The administrator appointed a Data Protection Officer. The DPO can be contacted by e-mail at the address iod@fabres.pl..

The legal basis for the processing of your personal data is your consent. The above consent can be withdrawn at any time using the “Change your consent” function available in our cookie policy. You also have the following rights: access to data, data correction, the right to be forgotten, the right to limit processing, the right to transfer data and the right to object to further processing. You can also submit a complaint to the supervisory authority. Detailed information on the protection of personal data can be found in the privacy policy..