Start your
dream job

At FABRES you can build an exciting and dynamic career with unlimited growth potential at one of our offices. Join the team of professionals, innovate and succeed!

Apply Now

Mid Full-Stack Developer (C#, JS)

Location: Poznań or Remote

We are looking for Developers interested in working with new technologies (NET Core, .NET 5, React, microservices) and Cloud solutions (Azure). Part of your role will be supporting applications of our international Clients.

You will get a holistic view on the process of creating applications, get to solve some challenging development problems and upgrade your skills as a Developer.

Once or twice a month, we will need your weekly availability after your working hours (up to 10 p.m). During that time, you will have to be reachable by phone to answer potential support requests. You will be extra paid for performing on call stand-by (1550 PLN per week). In addition, if you need to solve any request during your on call stand-by, you will be paid for your work with 150% of your hourly rate.

We will provide you a dedicated training program and a Mentor who is going to lead you through the whole process. The projects are related to medical, wellness and collection industries. That is a perfect choice, if you want to:

- work with the new technologies

- develop your skills and gain new knowledge

- have a look on business side of application

- cooperate in international teams

- additionally, grow some Front-end skills

Your tasks:

Fixing bugs in the code and in the cloud infrastructure

Maintaining the codebase

Adding new features

Providing support to end users

Third party APIs integrations

Improving performance of applications

Requirements:

2+ years of experience in C#

Some knowledge of Azure solutions will be a bonus

Basic Front-end skills (JS, CSS)

Knowledge of React will be a great advantage

Some CI/CD experience

Good English communication skills (B2 level)

Nice to have ITIL foundation certification

We offer:

150% of your hourly rate for working on tasks on call stand-by

Flexible working hours

Very high personal-development budget

Dedicated training program and mentorship

In-house trainings

Budget for team retreats

Frequent company events

Chill out room

English and Norwegian classes

"Fabresikowe": one-time 1000 PLN bonus to create your work space more comfortable and more tailored to your needs

GDPR

Szanowni Państwo!

Poniżej znajduje się informacja o Państwa danych osobowych. Prosimy o uważną lekturę.

 

Praca na Państwa danych osobowych jest niezbędna do uwzględnienia Państwa kandydatury. Opiera się ona na dwóch podstawach prawnych. Podstawowe informacje (wymienione szczegółowo poniżej) są wykorzystywane ze względu na obowiązek prawny. Ich zakres określają wprost przepisy prawa - Kodeks Pracy. Dane te są wystarczające dla nas do przeprowadzenia naboru. Możecie Państwo jednak przekazać więcej informacji, jeżeli wyrażacie taką wolę - będą to dane dodatkowe. Jeżeli Państwa CV zawiera tzw. dodatkowe dane, skorzystamy z nich na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili możecie Państwo wycofać tą zgodę. Wycofanie zgody nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o pracę. W przypadku wycofania zgody, przestaniemy analizować dodatkowe dane zawarte w Państwa CV.

 

Zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych można wyrazić poprzez zaznaczenie pola wyboru w sąsiedztwie poniższej klauzuli:

 

Zgadzam się na zbieranie i wykorzystywanie informacji o mnie w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Zgoda ta dotyczy danych zawartych w moim CV oraz przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, a nie wymaganych przepisami prawa. Jest ona wyrażana na rzecz Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.
 2. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@fabres.pl.
 3. Informacje na Państwa temat posłużą nam do weryfikacji Państwa kandydatury, umówienia spotkania i oceny Państwa kompetencji przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Zawiadamiamy również, że naszym klientom przysługuje prawo oceny kwalifikacji osób uczestniczących w projektach realizowanych na ich rzecz. Możliwość Państwa udziału w tych projektach jest krytycznym czynnikiem wpływającym na zasadność uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji. Z tego względu Państwa dane w niezbędnym zakresie (gdy to tylko możliwe, anonimowe) zostaną udostępnione wybranym klientom. Podstawą realizacji tej operacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na potrzebie zawierania umów wyłącznie z takimi pracownikami, których może on włączyć w realizowane przez siebie projekty.
 5. Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku informacji o niepełnosprawności, również art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 7. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na zaznaczeniu pola wyboru w sąsiedztwie klauzuli zgody.
 8. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres  rodo@espago.com
 9. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.
 10. Zawiadamiamy również, że Państwa dane osobowe będą przekazywane (udostępniane) klientom Fabres z uwagi na fakt, że podmioty te czynnie uczestniczą w procesie rekrutacji. Akceptacja Państwa kandydatury ze strony naszych klientów stanowi gwarant, że w przypadku nawiązania z Państwem współpracy, będziemy mogli włączyć Państwa do zespołu realizującego projekty na rzecz tych klientów. Podstawą prawną tego przekazania danych jest tzw. prawnie uzasadniony interes Fabres (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a konkretnie, niezbędność do ustalenia, czy będziecie Państwo mogli świadczyć usługi na rzecz określonego klienta lub klientów.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres gromadzenia i selekcjonowania CV, a następnie przez okres potrzebny na umówienie rozmów kwalifikacyjnych i ich przeprowadzenie. Nie będzie to czas dłuższy niż trzy miesiące. Następnie przewidujemy przechowywać Państwa dane do momentu zakończenia okresu próbnego zwycięzcy rekrutacji ponieważ w przypadku rezygnacji tej osoby z przedłużenia umowy, będą nam niezbędne dane pozostałych kandydatów. Całkowity okres przechowywania Państwa danych osobowych nie przekroczy sześciu miesięcy.
 12. W przypadku przesłania aplikacji w trybie “apply for future consideration” (a więc na poczet przyszłych rekrutacji), ramy czasowe, o których mowa powyżej, będą liczone od momentu rozpoczęcia naboru dotyczącego interesującego Państwa stanowiska.
 13. Jeżeli okres oczekiwania Państwa CV miałby przekroczyć 12 miesięcy, pozwolimy sobie nawiązać z Państwem kontakt w celu potwierdzenia woli udziału w rekrutacji, jak również, w celu ewentualnej aktualizacji dotyczących Państwa danych.
 14. Administrator, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, wspiera się usługami firm zewnętrznych – portali, na których publikowane jest ogłoszenie, platform do gromadzenia i zarządzania CV i dostawcy poczty elektronicznej.
 15. Zawiadamiamy również, że w przypadku zawarcia współpracy, na Państwa danych osobowych pracować będzie również współpracujące z nami biuro rachunkowe.
 16. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania gdyby okazały się niekompletne, nieaktualne lub błędne, prawo do wezwania Administratora do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 17. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 18. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 19. Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 5) jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.
 20. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia selekcji.
 21. Państwa dane nie posłużą do profilowania (rekrutacja nie jest zautomatyzowana).

85 - 105 PLN

+ VAT per month (B2B)

1550 PLN

per week extra for performing on call stand-by 

Apply now

Benefits

Learn and grow with your own training budget.

Grab a bite of the free breakfast every morning.

Unwind with a weekly massage in the office.

Have fun at frequent team events like Popcorn Lovers’ Day or Star Wars Day.

Have a break in our leisure room with PlayStation, board games, dart, and foosball table.

Make yourself comfortable with standing desks, beanbags, and fitness balls.

Help yourself to fresh fruit, soft drinks and treats always available in our kitchen.

Choose from flexible forms of employment.

Keep fit with your sports card.

Stay healthy with private health care.

Park your bike and take a shower before you start work.

Party with your team and the whole company.

Read more

Our recruitment process is quick and simple

So you can quickly become part of our awesome team.

Review

We look at your application and we’ll get back to you with feedback in 2-3 working days, no matter if you’re invited to the next round or not.

Skills
evaluation

We have an initial interview to get to know you a little better. Skype or in-person – you decide.

Interview

Depending on the job you apply for, we’ll invite you to a technical interview (IT) or language verification (SSC).

Hiring manager
interview

The final, in-depth interview with the person you’ll be working with if we hire you. Make the most of this opportunity!

What might also happen:

If you don’t live in Poznan, we can conduct the whole process via Skype.

It’s possible to combine the interview with the skills evaluation in one meeting.

Sometimes we might ask you to complete a recruitment task.

Currently we are looking for:

Mid Full-Stack Developer (C#, JS)

Poznań or Remote Read More

Apply now

Junior/Mid Node.js Developer

Poznań or remote Read More

Apply now

React Native Developer

Poznań or remote Read More

Apply now

Junior Accountant with Norwegian

Poznań or remote Read More

Apply now

Business Analyst (with Power BI)

Poznań or remote Read More

Apply now

Senior Node.js Developer

Poznań or remote Read More

Apply now

SAP Functional Consultant with TM

Poznan or remote Read More

Apply now

Mid Back-end Developer

Poznań or remote Read More

Apply now

SAP Consultant with EWM

Poznan or remote Read More

Apply now

Apply for future consideration

Poznań Read More

Apply now

Can’t find a job that’s right for where you are now?

Send us your CV anyway. Who knows, we might need you soon.

Send your CV

If you know someone else who might be a good fit, let us know. You can get 4.000 PLN if we hire your referral.

Get more info

Read more about what we do on our blog

Go to our blog